ΖΩΝΗ ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗ

“η υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης για τη νεολαία σε ρίσκο απόσυρσης με την αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών μέσων με σκοπό την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων”

dlqtv.jpg

Τηλεόραση DLQ

Δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι για να παρουσιάσει τα ταλέντα των τεσσάρων συνεργείων κινηματογράφησης από την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Λιθουανία

carreerroadmap.jpg

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ένας διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης πορείας για τα μέλη του συνεργείου κινηματογράφησης για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους σε σχέση με επαγγελματική καθοδήγηση, τόσο εντός όσο και εκτός του τομέα της παραγωγής ψηφιακών μέσων.

C:\\fakepath\\Film-Maker-Zone-IMG_8410.jpg

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ως μέρος του έργου DLQ, τέσσερα κινηματογραφικά συνεργεία των νέων από όλη την Ευρώπη παρήγαγαν 16 ώρες ψηφιακών έργων. Τα έργα είναι διαθέσιμα στην τηλεόραση DLQ.