Εισαγωγή στο Έργο Digital Latin Quarter

Το έργο «Digital Latin Quarter», έχει σαν προτεραιότητα να δώσει φωνή στους νέους, για να καλλιεργηθούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές τους, να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να δοθεί η Ευρώπη του αύριο στα χέρια της νεολαίας του σήμερα.

Μέσα από την παραγωγή ψηφιακών μέσων, το «Digital Latin Quarter» υποστηρίζει την ανάπτυξη υπεύθυνων και ενημερωμένων νέων πολιτών που θα αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα των ψηφιακών μέσων και διευκολύνει την πρόσβασή τους στην πληθώρα  των μέσων του εικονικού κόσμου για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Η οικοδόμηση των βασικών ικανοτήτων των νέων Ευρωπαίων πολιτών για να ζήσουν και να εργαστούν υπεύθυνα, με ανοχή, και σεβασμό στην ψηφιακή εποχή βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του έργου «Digital Latin Quarter».

Κατά τη διάρκεια δύο ετών από το 2011 μέχρι το 2013, ​​το «Digital Latin Quarter» πέτυχε τα ακόλουθα αποτελέσματα: ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης λειτουργών νεολαίας στην παραγωγή ψηφιακών μέσων σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές πηγές, η παραγωγή μιας σειράς τηλεοπτικών προγραμμάτων τα οποία δημιουργήθηκαν από νέους, το αναλυτικό πρόγραμμα  A.C.T.  για χρήση του από λειτουργός που ασχολούνται με νέα άτομα, μια σειρά από διαδραστικές πηγές επαγγελματικής καθοδήγησης και η δημιουργία της  διαδικτυακής τηλεόρασης DLQ-TV για τους νέους που συμμετείχαν στο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Meath Partnership στο +353 46 9280790 ή με τον τοπικό εταίρο του έργου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο «Digital Latin Quarter», παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη του έργου.

User login

Username:

Password:Sign in with Facebook