Οι Εταίροι του Έργου 

Το έργο «Digital Latin Quarter» υλοποιείται από έξι οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν την Ιρλανδία (2), τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία και την Κύπρο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Grundtvig Measure of the Lifelong Learning 2007-2013». Οι εταίροι του έργου

αποτελούνται από ένα καινοτόμο μείγμα εμπειρογνωμόνων σε θέματα νέων και εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας σε συνδυασμό με έρευνα, τεχνογνωσία στην τεχνολογία και παραγωγή ψηφιακών μέσων.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του έργου, οι εταίροι συνεργάστηκαν και δούλεψαν μαζί με τις ομάδες στόχου του έργου, πιο συγκεκριμένα με τους νέους σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση και τους υπεύθυνους που ασχολούνται με τη νεολαία, ενσωματώνοντας τις απόψεις, τις απαιτήσεις και τα σχόλιά τους στο πρόγραμμα εργασίας των εταίρων, τοποθετώντας τους έτσι στο κέντρο της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η εργασία των εταίρων του έργου DLQ πραγματοποιήθηκε με μια σειρά από  πρόσωπο-με-πρόσωπο και διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Σε αυτές τις συναντήσεις οι εταίροι συνεργάστηκαν για να μοιραστούν εμπειρίες, δεξιότητες και ιδέες για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του έργου DLQ. Οι εταίροι πραγματοποίησαν τις ακόλουθες συναντήσεις. 

  • Πρώτη Συνάντηση των εταίρων του έργου- Ιρλανδία, 12-14 Νοεμβρίου, 2011

  • Δεύτερη Συνάντηση των εταίρων του έργου - Λιθουανία, 21-22 Μαρτίου, 2012

  • Τρίτη Συνάντηση των εταίρων του έργου- Γερμανία, 23-24 Ιανουαρίου, 2013

  • Τέταρτη Συνάντηση των εταίρων του έργου- Τελικό συνέδριο - Κύπρος, 11-12 Οκτωβρίου, 2013

 DLQ Partners in Helsinki, Finland

Οι εταίροι τους έργου Digital Latin Quarter συναντήθηκαν για να συζητήσουν για τη διαδικτυακή μάθηση, την επαγωγή του έργου και τον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων σε ρίσκο πρόωρης απόσυρσης από το σχολείο, Καλοκαίρι 2012

Επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο του έργου 

C:\fakepath\Meath Partnership.jpg   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarah Land (Ireland)
Τηλέφωνο: +353 469280790
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@meathpartnership.ie 
Skype: meath.partnership
Ιστοσελίδα: www.meathpartnership.ie

Timesnap - Ireland

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Declan Cassidy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: declan@timesnap.com 
Skype: djcassidy
Ιστοσελίδα: www.timesnap.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bernhard Hametner (Germany)
Τηλέφωνο: +49 71195590330
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bernhard.hametner@kolping-bildungswerk.de
Ιστοσελίδα: www.kolping-bildungswerk.de


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Laura Pekiene
Τηλέφωνο: +37 061240219
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: laura@idejucentras.lt 
Skype: pekienelaura
Ιστοσελίδα: www.idejucentras.lt

Cardet

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Katerina Theodoridou (Cyprus)
Τηλέφωνο: +357 22795128
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dlq@cardet.org
Skype: rina.th
Ιστοσελίδα: www.cardet.org

C:\\fakepath\\Innoventum Logo.jpg

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Janne Leinonen (Finland)
Τηλέφωνο: +358 04578450810
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: janne@innoventum.fi 
Skype: janneleinonen
Ιστοσελίδα: www.innoventum.fi