1.6. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμούς των ταινιών είναι περίπλοκη, αλλά τα βασικά μέρη της διαδικασίας λήψης ταινίας. Στην Ευρώπη πολλά ταμεία μικρού μήκους είναι διαθέσιμα από το οποίο κινηματογραφιστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις. Ένας προϋπολογισμός είναι πάντα ένα μέρος αυτής της διαδικασίας όμως, για ταινίες μικρού μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πιο απλό μοντέλο του προϋπολογισμού. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο που παρέχεται (Παράρτημα 1β) και φροντίστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία από τα πράγματα που μπορείτε να πάρετε δωρεάν καθώς και πράγματα που πρέπει να πληρώσουν για. Με τον τρόπο αυτό μια πιο ακριβή εικόνα του πόσο πολύ το έργο σας αξίζει μπορεί να αποδειχθεί όχι απλώς ό, τι χρηματικό ποσό που πράγματι δαπανώνται για αυτό.

Επιπλέον, έχουμε κατά νου το συμφέρον που έχουν οι άνθρωποι στην ταινία. Μερικές φορές μπορείτε να πάρετε μια συνεισφορά των χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών από κάποιον δίνοντάς τους μια αναφορά στα credits, με την υπόσχεση να δημοσιοποιήσουν τη βοήθειά τους σε δελτία τύπου σας ή με την «τοποθέτηση προϊόντων», κατά την ταινία σας.


Α1.6
Γραπτή Εργασία
Δημιουργήστε ένα κατάλληλο προϋπολογισμό για την ταινία σας