Ζώνη Υπεύθυνων για τους Νέους

«η υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης για τη νεολαία σε ρίσκο απόσυρσης με την αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών μέσων με σκοπό την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων»

DLQ Website 1.jpg

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Πρόγραμμα κατάρτισης των λειτουργών για τους νέους και των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των 3 ​​βασικών τομέων της ψηφιακής κινηματογραφικής παραγωγής: Προ-παραγωγή, παραγωγή και επεξεργασία (μετά-παραγωγή) . Διατίθονται επίσης εγχειρίδια εκπαιδευτών.

DLQ Website 2.jpg

Αναλυτικό πρόγραμμα A.C.T

Προγράμματα κατάρτισης βασισμένο στην ενσωματωμένη μάθηση και στη μάθηση μέσω της έρευνας σε 10 ενότητες με μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, απαιτήσεις μαθημάτων, πηγές, σχέδια δραστηριοτήτων και επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

DLQ Website 3.jpg

Πηγές Καθοδήγησης DLQ

Υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και φύλλα εργασίας για ενασχόληση με τους νέους ως μέρος του Χάρτη επαγγελματικής καθοδήγησης DLQ για να σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε δράσεις με τους νέους.