Dirbančio jaunimo zona

"Paramos programa rizikos grupei priklausančio jaunimo ugdymui, pasitelkiant skaitmeninės žiniasklaidos potencialą svarbiausių kompetencijų ugdymui"

DLQ Saitas 1.jpg

Mokytojų mokymas

Speciali mokymo programa, skirta dirbančiam jaunimui bei mokytojams, apima 3 svarbiausias skaitmeninio filmų kūrimo sritis: perprodukcija, produkcija ir redagavimas (postprodukcija). Taip pat galima ir pagalba mokytojams.

DLQ Saitas 2.jpg

A.C.T. mokymo programa

Integruota, užklausos pagrindu parengta mokymo programa, susideda iš 10 dalių: įvertinti mokymosi pasiekimai, kurso reikalavimai, ištekliai, veiklos planai bei numatomi rezultatai.

DLQ Saitas 3.jpg

DQL orientavimo ištekliai

Video įrašai karjeros konsultavimo klausimais; darbo planai, skirti darbui su jaunimu; taip pat galimybių planas, padėsiantis jaunimui susikurti ateities planus.